HP LaserJet P2015 Printer series - Device settings (Nastavenia zariadenia)

background image

Device settings (Nastavenia zariadenia)

Priečinok HP ToolboxFX Device Settings (Nastavenia zariadenia) obsahuje prepojenia na nasledovné
hlavné stránky:

Device Information (Informácie o zariadení). Obsahuje informácie o tlačiarni, napríklad opis
tlačiarne a kontaktnú osobu.

Paper Handling (Manipulácia s papierom). Mení nastavenia pre papier v tlačiarni, napríklad
predvolenú veľkosť a typ papiera.

Print Quality (Kvalita tlače). Zmení nastavenia kvality tlače tlačiarne.

Paper types (Typy papiera). Mení nastavenia režimu tlačiarne pre každý typ médií, napríklad
hlavičkový papier, perforovaný alebo lesklý papier.

System Setup (Nastavenie systému). Mení systémové nastavenia tlačiarne, napríklad jazyk
tlačiarne a obnova z uviaznutia papiera.

Service (Servis). Poskytuje prístup k rôznym procedúram potrebným na údržbu tlačiarne.