HP LaserJet P2015 Printer series - Device information (Informácie o zariadení)

background image

Device information (Informácie o zariadení)

Informácie, ktoré napíšete do týchto polí, sa objavia na konfiguračnej stránke. Pozrite si časť

Konfiguračná stránka

.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.