HP LaserJet P2015 Printer series - Paper handling (Manipulácia s papierom)

background image

Paper handling (Manipulácia s papierom)

Na konfiguráciu predvolených nastavení použite možnosti nastavenia papiera pomocou nástroja HP
ToolboxFX.

K dispozícii sú tri možnosti spracovania tlačových úloh, keď sa minuli médiá:

Vyberte možnosť Wait For Paper To Be Loaded (Počkať, kým sa zavedie papier).

Vyberte položku Cancel (Zrušiť) z rozbaľovacej ponuky Paper out action (Akcia „Minul sa papier“),
aby ste zrušili tlačovú úlohu.

Vyberte položku override (prepísať) z rozbaľovacej ponuky Paper out time (Minul sa papier - čas),
aby ste tlačovú úlohu poslali na iný zásobník papiera.

Pole Paper out time (Minul sa papier - čas) určuje, ako dlho bude tlačiareň čakať pred vykonaním
vašich výberov. Môžete zadať 0 až 3 600 sekúnd.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.

SKWW

HP ToolboxFX

49