HP LaserJet P2015 Printer series - Print quality (Kvalita tlače)

background image

Print quality (Kvalita tlače)

Použite možnosti kvality tlače nástroja HP ToolboxFX na zlepšenie výsledkov vašich tlačových úloh.

Resolution (Rozlíšenie). Vyberte rozlíšenie 600 pre kvalitné tlačové úlohy a režim Fast Res 1200
pre tlačové úlohy s vyššou kvalitou. Vyberte režim ProRes 1200 pre tlačové úlohy s najvyššou
kvalitou (čas tlače sa predĺži).

REt. Aktivujte technológiu REt na zlepšenie kvality tlače.

Print density (Hustota tlače). Vyšším číslom vyberiete vyššiu hustotu tlače. Nižším číslom
vyberiete nižšiu hustotu tlače.

EconoMode. Režim EconoMode je funkcia, ktorá umožňuje tlačiarni použiť menej toneru na každú
stranu. Voľba tejto funkcie môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety a znížiť tak náklady na stránku.
Zároveň však zníži kvalitu tlače. Vytlačený obrázok je svetlejší, ale dostatočný pre tlač konceptov
alebo kontrolných výtlačkov. Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Režim EconoMode

.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.