HP LaserJet P2015 Printer series - Service (Servis)

background image

Service (Servis)

Počas tlače sa vnútri tlačiarne môžu hromadiť čiastočky papiera, prachu a toneru. Časom ich
hromadenie môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Sú to napríklad tonerové škvrny a šmuhy.
Nástroj HP ToolboxFX poskytuje ľahký spôsob čistenia dráhy papiera. Ďalšie informácie nájdete na
adrese

Čistenie dráhy médií v tlačiarni

.