HP LaserJet P2015 Printer series - System setup (Nastavenie systému)

background image

System setup (Nastavenie systému)

Použite možnosti systémových nastavení nástroja HP ToolboxFX na konfiguráciu rôznorodých
nastavení tlače.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.