HP LaserJet P2015 Printer series - Help (Pomoc)

background image

Help (Pomoc)

Priečinok HP ToolboxFX Help (Pomoc) obsahuje prepojenia na nasledovné hlavné stránky:

Troubleshooting (Riešenie problémov). Vytlačí stránky o riešení problémov a čistení tlačiarne.

How Do I? („Ako na to?“). Zobrazí stránky „Ako na to?“ Pomoc so špeciálnymi úlohami.

Animated demonstrations

48

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

User Guide (Používateľská príručka). Obsahuje informácie o využití tlačiarne, záruke, technických
údajoch a podpore. Používateľská príručka je k dispozícii vo formáte HTML a PDF.

Súbor Readme. Zobrazuje dôležité informácie o tlačiarni, ktoré nie sú k dispozícii v používateľskej
príručke.