HP LaserJet P2015 Printer series - Network settings (Nastavenia siete)

background image

Network settings (Nastavenia siete)

Správca siete môže použiť priečinok HP ToolboxFX Network Settings (Nastavenia siete) na ovládanie
sieťových nastavení pre tlačiareň, pokiaľ je pripojená k sieti s protokolom TCP/IP.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

IP Configuration (Konfigurácia IP)

Advanced (Rozšírené)

SNMP

Network Summary (Prehľad siete)

SKWW

HP ToolboxFX

51