HP LaserJet P2015 Printer series - Postup otvorenia nástroja HP ToolboxFX

background image

Postup otvorenia nástroja HP ToolboxFX

Nástroj HP ToolboxFX otvorte jedným z týchto spôsobov:

Na paneli úloh alebo na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu HP
ToolboxFX.

Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Programy (alebo
Všetky pogramy v systéme Windows XP), potom kliknite na HP a HP LaserJet 2015 Series a
potom kliknite na položku HP ToolboxFX.

Softvér HP ToolboxFX obsahuje tieto časti:

Status (Stav)

Alerts (Výstrahy)

Help (Pomoc)

Device settings (Nastavenia zariadenia)

Print settings (Nastavenia tlače)

Network settings (Nastavenia siete)