HP LaserJet P2015 Printer series - Print settings (Nastavenia tlače)

background image

Print settings (Nastavenia tlače)

Karta HP ToolboxFX Print Settings (Nastavenia tlače) obsahuje prepojenia na nasledovné hlavné
stránky:

Printing (Tlač). Mení predvolené nastavenia tlače, napríklad počet kópií a orientáciu papiera.

PCL 5e. Zobrazenie a zmena nastavení jazyka PCL5e.

PCL 6. Zobrazenie a zmena nastavení jazyka PCL 6.

Postscript. Zobrazenie a zmena nastavení emulácie HP postscript level 3.

50

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW