HP LaserJet P2015 Printer series - PCL 5e

background image

PCL 5e

Možnosti PCL 5e použite na konfiguráciu nastavení, ak používate osobné tlačové nastavenie PCL 5e.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.