HP LaserJet P2015 Printer series - PCL 6

background image

PCL 6

Výhody všetkých vlastností tlačiarne získate použitím ovládača tlačiarne PCL 6. Ak nie je nutná úplná
spätná kompatibilita s predchádzajúcimi ovládačmi PCL alebo staršími tlačiarňami, odporúčame
ovládač PCL 6.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.