HP LaserJet P2015 Printer series - PostScript

background image

PostScript

Možnosť PostScript použite, ak používate osobné tlačové nastavenie pre emuláciu HP postscript level
3. Ked je zapnutá možnosť Print PostScript Errors (Tlačiť chyby PostScriptu), chybová stránka
emulácie HP postscript level 3 sa pri výskyte chyby automaticky vytlačí.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.