HP LaserJet P2015 Printer series - Printing (Tlač)

background image

Printing (Tlač)

Použite možnosti nastavení tlače nástroja HP ToolboxFX na konfiguráciu nastavení pre všetky tlačové
funkcie.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.