HP LaserJet P2015 Printer series - Režim EconoMode

background image

Režim EconoMode

EconoMode je funkcia, ktorá umožňuje tlačiarni použiť menej toneru na každú stranu. Voľba tejto funkcie
môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety a znížiť tak náklady na stránku. Zároveň však zníži kvalitu tlače.
Vytlačený obrázok je svetlejší, ale dostatočný pre tlač konceptov alebo kontrolných výtlačkov.

Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Ak sa režim EconoMode používa trvale
v prípade, že priemerné pokrytie tonerom je značne menej ako 5%, je možné, že toner prežije
mechanické časti tlačovej kazety. Ak sa za takých okolností začne znižovať kvalita tlače, musíte
nainštalovať novú tlačovú kazetu napriek tomu, že v kazete zostal toner.

1.

Režim EconoMode zapnete tak, že otvoríte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v
systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre

systém Windows

alebo

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

2.

Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) alebo na karte Finishing (pre niektoré ovládače Mac
karta Paper Type/Quality) vyberte začiarkávacie okienko EconoMode.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných

systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online
položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

70

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

7