HP LaserJet P2015 Printer series - Demonštračná stránka

background image

Demonštračná stránka

Demonštračná stránka obsahuje príklady textu a grafiky. Demonštračnú stránku vytlačíte stlačením
tlačidla

Vykonať

, keď indikátor

Pripravené

svieti a netlačia sa žiadne iné úlohy.