HP LaserJet P2015 Printer series - Konfiguračná stránka

background image

Konfiguračná stránka

Konfiguračná stránka obsahuje aktuálne nastavenie a vlastnosti tlačiarne. Obsahuje takisto správu s
hláseniami o stave. Konfiguračnú stránku možete vytlačiť z týchto miest:

Ovládací panel tlačiarne. Stlačte tlačidlo

Vykonať

na päť sekúnd, keď indikátor Pripravené svieti a

netlačia sa žiadne iné úlohy.

Zabudovaný webový server

HP ToolboxFX

Poznámka

Pomocou nástroja HP ToolboxFX môžete získať informácie z protokolu udalostí a

konfiguračnej stránky aj bez tlače strán. Ďalšie informácie nájdete v časti

HP ToolboxFX

.