HP LaserJet P2015 Printer series - Sieťová konfiguračná stránka

background image

Sieťová konfiguračná stránka

Poznámka

Sieťová konfiguračná stránka je k dispozícii len pre tlačiarne s interným sieťovým

portom HP.

Sieťová konfiguračná stránka sa automaticky vytlačí, keď z ovládacieho panela vytlačíte konfiguračnú
stránku. Konfiguračná stránka obsahuje tieto informácie o sieťovej konfigurácii tlačiarne.

adresa IP,

verzia firmvéru,

sieťová štatistika,

informácie o protokole.

46

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW