HP LaserJet P2015 Printer series - Výmena tlačovej kazety

background image

Výmena tlačovej kazety

1.

Stlačte tlačidlo dvierok tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne. Informácie o recyklácii nájdete
vo vnútri balenia tlačovej kazety.

POZOR

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovať svetlu.

Prikryte ju kusom papiera.

2.

Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu.

3.

Ohnite úchytku na ľavej strane kazety tak, aby sa uvoľnila.

4.

Zatiahnite za úchytku a odstráňte z kazety celú pásku. Úchytku dajte do krabice od tlačovej kazety,
aby ju bolo možné vrátiť na recykláciu.

SKWW

Výmena tlačovej kazety

55

background image

5.

Opatrne potraste tonerovou kazetou spredu dozadu, aby sa toner rovnomerne rozmiestnil vo vnútri
kazety.

6.

Vložte tlačovú kazetu späť do tlačiarne a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

POZOR

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie

vyperte v studenej vode. Horúca voda toner naviaže na vlákna.

56

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW