HP LaserJet P2015 Printer series - Zabudovaný webový server

background image

Zabudovaný webový server

Zabudovaný webový server umožňuje zobraziť stav tlačiarne a siete a spravovať tlačové funkcie z
počítača namiesto ovládacieho panela tlačiarne. Tu sú uvedené príklady, ako môžete zabudovaný
webový server využiť:

zobrazenie informácie o stave tlačiarne,

zobrazenie a tlač interných stránok,

zistenie zostávajúcej životnosti všetkého spotrebného materiálu a objednanie nového materiálu,

nastavenie rozmeru a typu média vloženého do každého zásobníka,

zobrazenie a zmeny konfigurácie zásobníkov,

zobrazenie a zmena predvoleného nastavenia konfigurácie tlačiarne,

zobrazenie a zmena konfigurácie siete.

Zabudovaný webový server poskytuje rovnaké funkcie ako časť Advanced Printer Settings (Pokročilé
nastavenia tlačiarne) v nástroji HP ToolboxFX. Hlavné rozdiely medzi zabudovaným webovým
serverom a nástrojom HP ToolboxFX sú nasledovné:

Do počítača nemusíte inštalovať žiaden softvér. Musíte len použiť jeden z podporovaných
webových prehľadávačov:

Internet Explorer 6.0 (a neskorší)

Netscape Navigator 7.0 (a neskorší)

Firefox 1.0 (a neskorší)

Mozilla 1.6 (a neskorší)

Opera 7.0 (a neskorší)

Safari 1.2 (a neskorší)

Konqueror 3.2 (a neskorší)

Zabudovaný webový server je k dispozícii v šestnástich jazykoch.

Zabudovaný webový server nezobrazuje e-mailové a ani stavové výstrahy.

Zabudovaný webový server funguje, keď je tlačiareň pripojená k sieti s protokolom TCP/IP. Zabudovaný
webový server nepodporuje pripojenia s protokolom IPX.

Poznámka

Otvorenie a použitie zabudovaného webového servera nie je podmienené

prístupom na Internet. Ak však kliknete na prepojenie na niektorej zo stránok, prístup na Internet
je nutný, inak sa príslušné stránky nezobrazia.