HP LaserJet P2015 Printer series - Karta Networking (Použitie siete)

background image

Karta Networking (Použitie siete)

Táto karta umožňuje správcovi siete ovládať sieťové nastavenia pre tlačiareň, pokiaľ je pripojená k sieti
s protokolom IP.