HP LaserJet P2015 Printer series - Karta Settings (Nastavenia)

background image

Karta Settings (Nastavenia)

Táto karta slúži na nastavenie tlačiarne z počítača. Ak je tlačiareň pripojená k sieti, zmeny nastavenia
na tejto karte vždy konzultujte so správcom tlačiarne.

Karta Settings obsahuje nasledovné stránky:

Device Information (Informácie o zariadení). Zobrazenie a zmena základných informácií o
tlačiarni.

Paper Handling (Manipulácia s papierom). Zobrazenie a zmena nastavenia vstupného zásobníka
tlačiarne.

Printing (Tlač). Zobrazenie a zmeny predvolených nastavení tlačiarne.

PCL 5e. Zobrazenie a zmena informácií o typoch písma PCL.

Postscript. Zobrazenie a zmena nastavení pre chyby emulácie HP postscript level 3.

Print Quality (Kvalita tlače). Zobrazenie a zmena nastavenia kvality tlače.

Paper Types (Typy papiera). Zobrazenie a zmena režimov tlače pre rôzne typy médií.

System Setup (Nastavenie systému). Zobrazenie a zmena informácií o systéme.

Service (Servis). Spúšťanie čistiaceho režimu.

SKWW

Zabudovaný webový server

53