HP LaserJet P2015 Printer series - Karta Status (Stav)

background image

Karta Status (Stav)

Skupina stránok karty Status (Stav) obsahuje nasledujúce stránky:

Device Status (Stav zariadenia). Táto stránka zobrazuje stav tlačiarne a spotrebného materiálu
HP.

Device Configuration (Konfigurácia zariadenia). Na tejto stránke sú uvedené informácie
obsiahnuté na konfiguračnej stránke tlačiarne.

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu). Táto stránka zobrazuje stav spotrebného materiálu
HP a čísla spotrebného materiálu. Nový spotrebný materiál je možné objednať kliknutím na
tlačidlo Order Supplies (Objednať spotrebný materiál), ktorá sa nachádza v pravej hornej časti
okna.

Event log (Protokol udalostí). Na tejto stránke je uvedený zoznam všetkých udalostí a chýb
tlačiarne.

Print Info Pages (Tlač informačných stránok). Táto stránka obsahuje odkazy umožňujúce tlač
rôznych informačných stránok uložených v pamäti tlačiarne.

Network Summary (Prehľad siete). Na tejto stránke sú uvedené informácie obsiahnuté na stránke
Network Summary (Prehľad siete) tlačiarne.