HP LaserJet P2015 Printer series - Použitie zabudovaného webového servera

background image

Použitie zabudovaného webového servera

Zabudovaný webový server otvoríte tak, že napíšete adresu IP alebo názov hostiteľa tlačiarne v poli
pre adresu podporovaného webového prehľadávača. Adresu IP nájdete vytlačením konfiguračnej
stránky stlačením a držaním tlačidla

Vykonať

na 5 sekúnd.

52

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

Slovak

Pre otvorenú adresu URL je možné vytvoriť záložku, ktorá uľahčí prístup v budúcnosti.

Zabudovaný webový server obsahuje tri karty s nastavením a informáciami o tlačiarni: kartu Status
(Stav), Settings (Nastavenia) a Networking (Použitie siete).