HP LaserJet P2015 Printer series - Prepojenia

background image

Prepojenia

Prepojenia sú umiestnené v pravej hornej časti stránok karty Status (Stav). Tieto prepojenia je možné
použiť len v prípade, že máte prístup na Internet. Ak máte telefonické pripojenie na Internet a nepripojili
ste sa, keď ste prvýkrát otvorili zabudovaný webový server, tak sa musíte pripojiť predtým, ako navštívite
tieto webové stránky. Pripojenie môže vyžadovať ukončenie a opätovné spustenie zabudovaného
webového servera.

Order Supplies (Objednať spotrebný materiál). Kliknutím na toto prepojenie sa pripojíte na
webovú lokalitu Sure Supply, kde si môžete objednať originálny spotrebný materiál HP od
spoločnosti HP alebo predajcu podľa vášho výberu.

Product Support (Podpora produktu). Pripojí sa k lokalite podpory pre tlačiareň rady
HP LaserJet P2015. Je možné na nich nájsť nápovedu týkajúcu sa všeobecných tém.

54

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW