HP LaserJet P2015 Printer series - Zmena rozloženia toneru

background image

Zmena rozloženia toneru

Keď dochádza toner, na vytlačenej strane sa začnú objavovať vyblednuté alebo svetlé miesta. Dočasne
môžete zlepšiť kvalitu tlače zmenou rozloženia toneru.

1.

Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne.

POZOR

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovať svetlu.

Prikryte ju listom papiera.

2.

Toner rozložíte opatrným potriasaním tlačovej kazety spredu dozadu.

POZOR

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie

vyperte v studenej vode. Horúca voda toner naviaže na vlákna.

3.

Vložte tlačovú kazetu späť do tlačiarne a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

Ak je tlač stále slabá, nainštalujte novú tlačovú kazetu. Pokyny nájdete v časti

Výmena tlačovej

kazety

.

SKWW

Zmena rozloženia toneru

57