HP LaserJet P2015 Printer series - Chyby emulácie HP postscript level 3

background image

Chyby emulácie HP postscript level 3

Nasledovné situácie sú špecifické pre jazyk emulácie HP postscript level 3 a môžu sa objaviť, keď sa
pri tlači používajú viaceré tlačové jazyky.

Poznámka

Keď sa vyskytne chyba emulácie HP postscript level 3, k hláseniu o nej v tlačenej

podobe alebo na obrazovke sa dostanete otvorením dialógového okna Print Options (Možnosti
tlače) a kliknutím na požadovaný výber vedľa sekcie o postskriptových chybách PS Errors. K
tomuto formuláru sa takisto môžete dostať cez zabudovaný webový server.

Tabuľka 7-5

Chyby emulácie HP postscript level 3

Príznak

Možná príčina

Riešenie

Tlačová úloha sa tlačí v písme Courier
(predvolený typ písma tlačiarne)
namiesto vybraného typu písma.

Požadovaný typ písma nie je zavedený.
Bezprostredne pred obdržaním tlačovej
úlohy emulácie HP postscript level 3
mohlo prísť k prepnutiu jazyka tlačiarne
na vytlačenie úlohy PCL.

Zaveďte požadovaný typ písma a opäť
odošlite tlačovú úlohu. Skontrolujte typ
písma a jeho umiestnenie. Ak je to
možné, zaveďte ho do tlačiarne. Pozrite
si dokumentáciu k softvéru.

Strana rozmeru legal sa tlačí s
orezanými okrajmi.

Tlačová úloha je príliš zložitá.

Možno bude potrebné úlohu vytlačiť s
rozlíšením 600 bodov na palec,
obmedzte zložitosť stránky alebo
nainštalujte viac pamäte.

Tlačí sa chybová stránka emulácie HP
postscript level 3.

Tlačová úloha nemusí byť emuláciou HP
postscript level 3.

Skontrolujte, či tlačová úloha je
emuláciou HP postscript level 3.
Skontrolujte, či softvérová aplikácia
očakávala, že má do tlačiarne odoslať
nastavenie alebo záhlavie emulácie HP
postscript level 3.

Chyba pri kontrole obmedzenia.

Tlačová úloha je príliš zložitá.

Možno bude potrebné úlohu vytlačiť s
rozlíšením 600 bodov na palec,
obmedzte zložitosť stránky alebo
nainštalujte viac pamäte.

Chyba VM

Chyba typu písma

Vyberte neobmedzené typy písma, ktoré
možno zaviesť z ovládača tlačiarne.

Kontrola rozsahu

Chyba typu písma

Vyberte neobmedzené typy písma, ktoré
možno zaviesť z ovládača tlačiarne.

84

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW