HP LaserJet P2015 Printer series - Krok 1: Je tlačiareň správne nainštalovaná?

background image

Krok 1: Je tlačiareň správne nainštalovaná?

Je tlačiareň zapojená do fungujúcej zásuvky elektrického prúdu?

Je vypínač zapnuté/vypnuté v polohe zapnuté?

Je tlačová kazeta správne nainštalovaná? Pozrite si časť

Výmena tlačovej kazety

.

Je papier správne vložený do vstupného zásobníka? Pozrite si časť

Vkladanie médií

.

Áno

Ak ste na otázky odpovedali áno, choďte na

Krok 2: Svieti

indikátor Pripravené?

.

Nie

Ak sa tlačiareň nezapla,

Kontaktujte podporu HP

.