HP LaserJet P2015 Printer series - Odstraňovanie uviaznutých médií

background image

Odstraňovanie uviaznutých médií

Počas tlačovej úlohy médiá občas uviaznu. Na uviaznutie média v tlačiarni vás upozorní chyba v softvéri
a rozsvietený indikátor na ovládacom paneli tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti

Vzory stavu

indikátorov

.

Niektoré príčiny uviaznutia médií:

Vstupné zásobníky sú nesprávne naplnené alebo sú príliš plné. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Vkladanie médií

.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vždy zo vstupného zásobníku vyberte všetky

médiá a zarovnajte so stohom nových médií. Tak zabránite tomu, aby sa do tlačiarne
zaviedlo viac stránok naraz a znížite riziko uviaznutia médií.

Médiá nespĺňajú požiadavky HP. Ďalšie informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné

médiá

.

Tlačiareň možno treba vyčistiť od papierového prachu a iných častíc na dráhe papiera. Pokyny
nájdete v časti

Čistenie tlačiarne

.

Do tlačiarne sa po uviaznutí média môže uvoľniť toner. Tento toner sa vyčistí po vytlačení niekoľkých
stránok.

POZOR

Uviaznutie médií môže viesť k uvoľneniu toneru na stránku. Ak ste si tonerom pošpinili

šatstvo, odstráňte ho prepraním v studenej vode. Horúca voda trvalo naviaže toner na látku.