HP LaserJet P2015 Printer series - Dráha automatickej obojstrannej tlače

background image

Dráha automatickej obojstrannej tlače

Uviaznutie v oblasti dráhy automatickej obojstrannej tlače odstránite vykonaním týchto krokov:

102

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

POZOR

Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety, na odstránenie uviaznutí. Na

poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Stlačte dole zelené páčky uvoľnenia tlaku.

3.

Vyberte zásobník 2.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

103

background image

4.

Zatlačte na zelenú páčku na dráhe automatickej obojstranej tlače v prednej časti tlačiarne.

5.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

6.

Pevným zatlačením hore zatvorte dvierka automatického obojstranného prechodu médií na zadnej
strane tlačiarne.

104

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

7.

Opäť založte zásobník 2.

8.

Otvorte dvierka automatického obojstranného prechodu médií na zadnej strane tlačiarne.

9.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

105

background image

10.

Zatvorte predné dvierka automatického obojstranného prechodu médií.

106

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW