HP LaserJet P2015 Printer series - Oblasť tlačovej kazety

background image

Oblasť tlačovej kazety

Uviaznutie v oblasti tlačovej kazety odstránite vykonaním týchto krokov:

POZOR

Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety, na odstránenie uviaznutí. Na

poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

1.

Stlačte tlačidlo dvierok tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne.

POZOR

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju

priamemu svetlu.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

95

background image

2.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

3.

Stlačte dole zelené páčky uvoľnenia tlaku.

4.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

96

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

5.

Opäť vložte tlačovú kazetu a zavrite dvierka tlačovej kazety.