HP LaserJet P2015 Printer series - Výstupná dráha priameho prechodu médií

background image

Výstupná dráha priameho prechodu médií

Uviaznutie v oblasti dráhy priameho prechodu médií odstránite vykonaním týchto krokov:

POZOR

Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety, na odstránenie uviaznutí. Na

poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Stlačte dole zelené páčky uvoľnenia tlaku.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

101

background image

3.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

Poznámka

Ak médium nemôžete chytiť rukami, vykonajte postup uvedený v časti

Oblasť

tlačovej kazety

.

4.

Zatvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.