HP LaserJet P2015 Printer series - Výstupný zásobník

background image

Výstupný zásobník

POZOR

Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety, na odstránenie uviaznutí. Na

poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

100

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW