HP LaserJet P2015 Printer series - Vstupné zásobníky

background image

Vstupné zásobníky

Uviaznutie v oblasti tlačovej kazety odstránite vykonaním týchto krokov:

POZOR

Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety, na odstránenie uviaznutí. Na

poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Stlačte dole zelené páčky uvoľnenia tlaku.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

97

background image

3.

Stlačte tlačidlo dvierok tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne.

4.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

5.

Vložte tlačovú kazetu späť do tlačiarne a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

98

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

6.

Otvorte zásobník 2.

7.

Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z tlačiarne.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

99

background image

8.

Ak nie je vidno žiadne médium, otvorte dvierka tlačovej kazety, vyberte kazetu a stlačte dole horné
vodítko médií. Opatrne vytiahnite médium smerom nahor a von z tlačiarne.

9.

Zatvorte zásobník 2.