HP LaserJet P2015 Printer series - Problémy so softvérom tlačiarne

background image

Problémy so softvérom tlačiarne

Tabuľka 7-6

Problémy so softvérom tlačiarne

Problém

Riešenie

Ovládač tlačiarne pre tlačiareň HP LaserJet P2015 nie je v
priečinku Tlačiareň viditeľný.

Nainštalujte softvér tlačiarne znovu. Na paneli úloh
systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, vyberte
položku Programy, vyberte HP LaserJet P2015 a
kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať). Vypnite
tlačiareň. Nainštalujte softvér tlačiarne z disku CD-ROM.
Tlačiareň opäť zapnite.

Poznámka

Zavrite bežiace aplikácie. Ak

aplikácia má ikonu na hlavnom paneli, kliknite
pravým tlačítkom na ikonu a vyberte položku
Zavrieť alebo Vypnúť.

Skúste pripojiť kábel USB na iný port USB počítača.

Ak chcete tlačiť na zdieľanej tlačiarni, tak na paneli úloh
kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenie a
potom Tlačiarne. Dvakrát kliknite na ikonu Pridať
tlačiareň. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu pridaním
tlačiarne.

Počas inštalácie softvéru sa objavilo chybové hlásenie.

Nainštalujte softvér tlačiarne znovu. Na paneli úloh
systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, vyberte
položku Programy, vyberte HP LaserJet P2015 a
kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať). Vypnite
tlačiareň. Nainštalujte softvér tlačiarne z disku CD-ROM.
Tlačiareň opäť zapnite.

Poznámka

Zavrite bežiace aplikácie. Ak

aplikácia má ikonu na paneli úloh, kliknite
pravým tlačítkom na ikonu a vyberte položku
Zavrieť alebo Vypnúť.

Skontrolujte veľkosť voľného priestoru na jednotke disku,
na ktorý inštalujete softvér tlačiarne. Ak je to potrebné,
uvoľnite čo najviac priestoru a preinštalujte softvér
tlačiarne.

Ak je to potrebné, spustite defragmentáciu disku a
preinštalujte softvér tlačiarne.

Tlačiareň je v pohotovostnom stave, ale netlačí.

Vytlačte konfiguračnú stránku z ovládacieho panela
tlačiarne a skontrolujte funkčnosť tlačiarne.

Skontrolujte technické parametre káblov a správnosť ich
pripojenia. Týka sa to rozhrania USB, sieťového a
napájacieho kábla. Skúste nový kábel.

SKWW

Problémy so softvérom tlačiarne

89