HP LaserJet P2015 Printer series - Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany

background image

Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany

Skontrolujte, či súbor neobsahuje prázdne strany.

Na tlačovej kazete by stále mohla byť tesniaca páska. Vyberte tlačovú kazetu a vytiahnite do konca
celú pásku za úchytku na konci kazety. Znova nainštalujte tlačovú kazetu. Pokyny nájdete v
časti

Výmena tlačovej kazety

. Tlačiareň skontrolujete vytlačením demonštračnej stránky stlačením

tlačidla

Vykonať

.

Nastavenia grafiky v položke Vlastnosti tlačiarne nemusia byť správne pre daný typ tlačovej úlohy.
Skúste iné nastavenie grafiky v položke Vlastnosti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre

systém Macintosh

.

Vyčistite tlačiareň, obzvlášť kontakty medzi tlačovou kazetou a napájaním.

SKWW

Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke

87