HP LaserJet P2015 Printer series - Formát stránky je iný než na inej tlačiarni HP LaserJet

background image

Formát stránky je iný než na inej tlačiarni HP LaserJet

Ak ste na vytvorenie dokumentu použili starší alebo iný ovládač tlačiarne HP LaserJet (softvér tlačiarne)
alebo ak nastavenia v položke Vlastnosti tlačiarne v softvéri sú odlišné, formát strany sa mohol zmeniť,
keď ste sa pokúšali tlačiť s novým ovládačom tlačiarne alebo nastavením. Problém môžete skúsiť
vyriešiť nasledovne:

Vytvorte dokumenty a vytlačte ich pomocou toho istého ovládača tlačiarne (softvéru tlačiarne) a
nastavenia v položke Vlastnosti tlačiarne bez ohľadu na to, akú tlačiareň HP LaserJet použijete na
ich tlač.

Zmeňte rozlíšenie, veľkosť papiera, nastavenie písma a ďalšie vlastnosti. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia ovládača tlačiarne

pre systém Macintosh

.