HP LaserJet P2015 Printer series - Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text

background image

Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text

Pri inštalácii softvéru mohol byť vybraný nesprávny ovládač tlačiarne. Skontrolujte, či je vybratý
ovládač tlačiarne HP LaserJet P2015 v položke Vlastnosti tlačiarne.

Ak konkrétny súbor tlačí pomiešaný text, problém sa môže týkať tohto súboru. Ak konkrétna
aplikácia tlačí pomiešaný text, problém sa môže týkať tejto aplikácie. Skontrolujte, či bol vybratý
správny ovládač tlačiarne.

Problém môže byť s vašou softvérovou aplikáciou. Skúste tlačiť z inej softvérovej aplikácie.

Môže byť uvoľnený alebo chybný kábel USB. Skúste nasledovné:

Odpojte a opäť pripojte kábel na jeho oboch koncoch.

Skúste vytlačiť úlohu, o ktorej viete, že by mala fungovať.

Ak je to možné, pripojte kábel a tlačiareň k inému počítaču a skúste vytlačiť úlohu, o ktorej
viete, že by mala fungovať.

Skúste nový kábel USB 2.0, ktorý je dlhý 3 m alebo menej. Pozrite si časť

Objednávanie

spotrebného materiálu a príslušenstva

.

Vypnite tlačiareň a počítač. Vytiahnite kábel USB a skontrolujte bezchybnosť jeho koncoviek.
Pripojte kábel tak, aby pripojenia boli pevné. Skontrolujte, či je tlačiareň priamo pripojená k
počítaču. Odpojte rôzne prepínacie skrinky, zálohovacie zariadenia, bepečnostné kľúče alebo
iné zariadenia, ktoré sú pripojené na port USB na počítači a tlačiarni. Tieto zariadenia môžu
občas interferovať s komunikáciou medzi počítačom a tlačiarňou. Reštartujte tlačiareň a
počítač.