HP LaserJet P2015 Printer series - Zlepšenie kvality tlače

background image

Zlepšenie kvality tlače

Táto časť obsahuje informácie o identifikácii tlačových chýb a ich náprave.

Poznámka

Ak tieto kroky neodstránili problém, kontaktujte autorizovaného predajcu alebo

servisného zástupcu HP.