HP LaserJet P2015 Printer series - Šmuhy od toneru

background image

Šmuhy od toneru

Ak sa na vodiacom okraji média objavia šmuhy od toneru,
sú pravdepodobne špinavé vodiace lišty. Poutierajte
vodiace lišty médií kúskom suchej látky bez uvoľnených
vlákien. Ďalšie informácie nájdete v časti

Čistenie

tlačiarne

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií.

Skúste nainštalovať novú tlačovú kazetu HP. Pokyny
nájdete v časti

Výmena tlačovej kazety

.

Teplota fixačnej jednotky môže byť príliš nízka.
Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ
média.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače

91