HP LaserJet P2015 Printer series - Deformované znaky

background image

Deformované znaky

Ak majú písmená nežiaduci tvar a sú neúplné, médium je
možno príliš klzké. Skúste iné médiá. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.

Ak majú písmená nežiaduci tvar a vlnia sa, tlačiareň
možno potrebuje servis. Vytlačte konfiguračnú stránku.
Ak majú písmená nežiaduci tvar, kontaktujte
autorizovaného predajcu HP alebo servisného zástupcu.
Ďalšie informácie nájdete v časti

Ako kontaktovať

spoločnosť HP

.

92

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW