HP LaserJet P2015 Printer series - Sivé pozadie

background image

Sivé pozadie

Skontrolujte, či je zásobník 1 na svojom mieste.

Znížte nastavenie hustoty tlače cez nástroj
HP ToolboxFX alebo cez zabudovaný webový server.
Tým sa zníži aj intenzita sivého odtieňa na pozadí. Pozrite
si časť

HP ToolboxFX

.

Použite médium s nižšou mernou hmotnosťou. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné

médiá

.

Skontrolujte prostredie tlačiarne. Príliš suché podmienky
(nízka vlhkosť) môžu zvýšiť intenzitu sivého pozadia.

Nainštalujte novú tlačovú kazetu HP. Pokyny nájdete v
časti

Výmena tlačovej kazety

.