HP LaserJet P2015 Printer series - Skrútenie alebo zvlnenie

background image

Skrútenie alebo zvlnenie

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Médiá sa môžu skrútiť v
dôsledku vysokej teploty alebo vlhkosti. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.

Médiá mohli byť vo vstupnom zásobníku príliš dlho.
Obráťte stoh médií v zásobníku. Taktiež skúste otočiť
médiá vo vstupnom zásobníku o 180°.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií a
skúste tlačiť v tomto režime. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Výstupná dráha priameho prechodu médií

.

Teplota fixačnej jednotky môže byť príliš vysoká.
Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ
média. Ak problém naďalej trvá, zvoľte typ média s nižšou
teplotou fixačnej jednotky, ako napríklad fólie alebo ľahké
médiá.