HP LaserJet P2015 Printer series - Svetlá alebo vyblednutá tlač

background image

Svetlá alebo vyblednutá tlač

Tlačová kazeta je na konci svojej životnosti.

Médiá možno nespĺňali požiadavky spoločnosti Hewlett-
Packard (napríklad boli príliš vlhké alebo drsné). Ďalšie
informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné

médiá

.

Ak je celá strana svetlá, nastavenie tlačovej hustoty je
nízke alebo je zapnutý režim EconoMode. Upravte
hustotu tlače a vypnite režim EconoMode v položke
Vlastnosti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti

Úspora toneru

.