HP LaserJet P2015 Printer series - Tonerové škvrny

background image

Tonerové škvrny

Médiá možno nespĺňali požiadavky spoločnosti Hewlett-
Packard (napríklad boli príliš vlhké alebo drsné). Ďalšie
informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné

médiá

.

Tlačiareň je pravdepodobne potrebné vyčistiť. Pokyny
nájdete v časti

Čistenie tlačiarne

alebo

Čistenie dráhy

médií v tlačiarni

.