HP LaserJet P2015 Printer series - Tonerový rozptýlený obrys

background image

Tonerový rozptýlený obrys

Ak je okolo znakov rozptýlené veľké množstvo toneru,
médium možno toner neprijíma. (Malé množstvo
rozptýleného toneru je pri laserovej tlači normálne.)
Skúste iný typ médií. Ďalšie informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.

Prevráťte stoh médií v zásobníku.

Používajte médiá určené pre laserové tlačiarne. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné

médiá

.

94

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW