HP LaserJet P2015 Printer series - Uvoľnený toner

background image

Uvoľnený toner

Vyčistite vnútro tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Čistenie

tlačiarne

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.

Skúste nainštalovať novú tlačovú kazetu HP. Pokyny
nájdete v časti

Výmena tlačovej kazety

.

Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ
média.

Zapojte tlačiareň priamo do zásuvky.