HP LaserJet P2015 Printer series - Výpadky

background image

Výpadky

Konkrétny list tlačového média môže byť chybný. Skúste
tlačovú úlohu zopakovať.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnaký alebo médiá majú
vlhkostné škvrny na svojom povrchu. Skúste tlačiť na
nové médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.

Celá dávka médií je chybná. V dôsledku výrobného
postupu môžu niektoré oblasti odmietať toner. Skúste iný
typ alebo značku médií.

Tlačová kazeta je možno poškodená. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Výmena tlačovej kazety

.

90

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW