HP LaserJet P2015 Printer series - Vertikálne opakované chyby

background image

Vertikálne opakované chyby

Tlačová kazeta je možno poškodená. Ak sa opakovane
objavuje rovnaká značka na strane, nainštalujte novú
tlačovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti

Výmena

tlačovej kazety

.

Vnútorné časti tlačiarne môžu mať na sebe toner. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Čistenie tlačiarne

. Ak sa chyby

objavujú na zadnej strane listu, problém sa
pravdepodobne vyrieši sám po vytlačení niekoľkých
ďalších strán.

Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ
médií.