HP LaserJet P2015 Printer series - Záhyby alebo pokrčenie

background image

Záhyby alebo pokrčenie

Skontrolujte, či ste médium založili správne. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Vkladanie médií

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií a
skúste tlačiť v tomto režime. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Výstupná dráha priameho prechodu médií

.

Prevráťte stoh médií v zásobníku. Taktiež skúste otočiť
médiá vo vstupnom zásobníku o 180°.

V prípade obálok toto môže byť spôsobené vzduchovými
bublinami vo vnútri obálky. Vyberte obálku, vyrovnajte ju
a skúste tlačiť znovu.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače

93